"Geen stress, wij zorgen voor uw asbestattest!"

Asbest inventarisatie

Sinds 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een woning een asbestattest te overhandigen. Maak je geen zorgen! Bij MyAsbest staan we klaar om je hierbij te helpen. Binnen één week ontvang je al jouw asbestattest. Vraag vandaag nog een inspectie aan!

Hoe verkrijg je het asbestattest?

1.  Aanvraag

Vraag eenvoudig jouw asbestattest aan door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

2.  Vooronderzoek

Belangrijke informatie over de woning wordt verzameld, zoals bouwplannen en andere relevante gegevens. Dit helpt ons om de rondgang efficiënt uit te voeren.

3.  Plaatsbezoek

Onze ervaren asbestdeskundige komt ter plaatse om de woning te inspecteren en indien nodig stalen te nemen voor verdere analyse. 

4.  Asbestattest

Op basis van de verzamelde informatie stellen we uw asbestattest op. Deze voldoet aan alle wettelijke vereisten en kan worden gebruikt voor de verkoop van uw woning.

Aanvraag asbestattest

Wij contacteren u spoedig!

FAQ

1. Vanaf wanneer heb ik een asbestattest nodig?

De Vlaamse Regering wil al het aanwezige asbest van gebouwen in Vlaanderen, voor 2001 in kaart brengen. Daarom is vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij overdracht van woningen en gebouwen. Deze moet door een gecertificeerd deskundige opgesteld worden.


*Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

2. Hoelang duurt een asbestinventarisatie?

De asbestdeskundige zal in de eerste plaats tijd nodig hebben om de informatie die hij gekregen heeft van de eigenaar te verwerken. De duur van de inspectie hangt af van de oppervlakte en het aantal asbestverdachte materialen. Alles wordt rechtstreeks in de digitale databank van OVAM ingegeven. Achteraf finaliseren we de inventaris, na het ontvangen van de laboresultaten. Als deze allemaal zijn ingevuld krijg je je asbestattest toegestuurd.

3. Ik heb asbest in mijn woning wat nu?

De deskundige stelt de aanwezigheid van asbest vast. Bijkomend gaat hij aangeven of deze een risico vormt voor mens en milieu. U hoeft geen bijkomende maatregelen te nemen. Enkel moet u deze informatie meedelen met de nieuwe eigenaar.

4. Moet ik iets voorbereiden voor jullie komst? 

Dit is zeker aangeraden! Verzamel alvast enkele gegevens zoals het bouwjaar en plannen van je woning. Indien deze gerenoveerd is hou dan zeker het postinterventiedossier bij de hand.

5. Hoe verloopt de controle op asbest?

Wij behandelen uw woning met respect. Als we een verdacht materiaal tegenkomen, moeten we hiervan een staal uitvoeren om het te laten onderzoeken in het labo. Deze staalname gebeurd professioneel en waar mogelijk op onopvallende plaatsen. Zodat u hier achteraf geen hinder van ondervindt.

6. Hoelang is een asbestattest geldig?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is tien jaar. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is enkel het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek. Als er in het gebouw asbesthoudende materialen aanwezig zijn die een hoog risico inhouden, is de geldigheidstermijn beperkt tot 5 jaar.

7. Heb ik als verhuurder een asbestattest nodig?

Het feit dat iemand een gebouw verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op de stellen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Als verhuurder van een gebouw dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.